חוות דעת משפטית לאיטום למה צריך?

אין כזה דבר חוות דעת משפטית לאיטום.

חוות דעת לאיטום הנערכת ע"י מומחה או יועץ בתחום האיטום, אינה נחשבת חוות דעת משפטית, אלא חוות דעת מקצועית.

אם ניקח לדוגמא את תחום האיטום, הרי שמומחי האיטום לרוב אינם עוברים הכשרה משפטית. גם אם עברו הכשרה שכזו, הרי שנמנע מהם לקבוע בחוות דעתם קביעות משפטיות. חוות דעת שתכלול קביעות משפטיות, תיפסל על הסף, או לפחות חלקים ממנה הנוגעים לקביעות המשפטיות. 

בית המשפט לא רואה בעין יפה קביעות משפטיות שנכתבות ע"י עורכי חוות דעת מקצועיות, בפרט שאלה הן קביעות שבית המשפט אמור להחליט לגביהן.

מהי חוות דעת מקצועית ?

חוות דעת מקצועית הינה חוות דעת מומחה והיא מוגשת לרוב כתצהיר לבית משפט על ידי צדדים לתיק ו/או לדיון בכדי לסייע בהוכחת הטענות.

ישנם סגנונות רבים של חוות דעת, אבל חשוב לדעת שחוות דעת המוגשת לבית משפט, צריכה להיות ערוכה עפ"י כללים מסוימים שבלעדיהם,חוות הדעת לא תהיה קבילה בבית המשפט.

חוות דעת מקצועית ומשפטית כל מה שצריך לדעת - יועץ איטום


פסילת חוות דעת מקצועית

צריך לזכור שפסילת חוות דעת של אחד מהצדדים לתביעה, עלול לחשוף את מזמין חוות הדעת למצב בו חוות הדעת של הצד השני תתקבל.

לרוב, רצוי שחוות דעת מקצועיות תשלבנה בתוכן גם תשתית ראייתית (לא קביעות משפטיות) ביחס לממצאים שהתגלו במהלך עריכת חוות הדעת.

רצוי כי בחוות דעת לאיטום יאספו נתונים וממצאים שיעידו על טיב ביצוע העבודה (לטוב ולרע).

כמו כן מומלץ להשוות את הממצאים להתחייבויות אשר ניתנו ע"יהקבלן למזמין חוות הדעת כגון: בעל נכס, יזם, וועד בית וכד'.

איך יודעים מהי חוות דעת מקצועית טובה ?

חוות דעת לאיטום טובה, הינה כזו שבה עורך חוות הדעת בוחן היטב את הממצאים ויש לו יכולת וניסיון רב שנים לקשור בין הממצאים ולהשליך מהם על טיב העבודה ועל מוקדי הרטיבות או הנזילות ולצרף תמונות. סרטונים, תכניות, אסמכתאות ו/או ציטוטים מתוך תקנים ישראליים ו/או זרים וכד'.

חוות דעת מקצועית, ראוי שתיערך באופן מוקפד, מנוסח היטב בשפה טובה ובבהירות.

ישנן חוות דעת רבות הנערכות בשפה שכתובה כשפה מדוברת, כך שלעיתים ישנו כרסום בטיעוני הלקוח ששכר את שירותי עורך חוות הדעת.

אמנם אין הדבר מעיד על מקצועיותו של עורך חוות הדעת, אך לרוב יקשה מאוד על בית המשפט להצליח להתעמק בקביעותיו המקצועיות שכתובות בסגנון מעין זה.

מהו עד מומחה ?

יש לזכור שבסופו של יום, ככל שמתבררת תביעה בבית משפט, הרי שעורך חוות הדעת יצטרך לעמוד על הדוכן ולהגן על חוות דעתו.

עמידה על הדוכן הינה מעמד מחייב בשבועה. מעמד זה יש בו כדי להשפיע על העד (המומחה). על כן רצוי שלעורך חוות הדעת יהיו הכישורים המתאימים לטעון את טיעוניו, להגן עליהם, לדבר בשפה טובה ולפשט עבור השופט/ת את ההסברים, כך שבית המשפט ישתכנע ויאמץ את קביעותיו המקצועיות.

מומחה מטעם בית המשפט

מקובל כי שופטים מאשרים לצדדים להמציא חוות דעת מומחה, או שכופים על הצדדים מינוי מומחה מטעם בית המשפט. השופטים מסתייעים בחוות דעת שלמומחה אשר מונה ע"י בית המשפט כדי לקבל החלטות ממומחה שנחשב ניטרלי ואשר דעתו אינה מושפעת ממזמין חוות הדעת של אחד הצדדים.

מומחה, יועץ איטום, עורך חוות דעת מקצועיות ותיק ומנוסה

אנו ב-אריאל איטום, יעוץ וחוות דעת מקצועיות, מייחסים חשיבות רבה למילה הכתובה. אנו משקיעים בעריכת חוות הדעת בראש ובראשונה בהיבט המקצועי, אך אנו שמים דגש נרחב בכל הקשור בהיבט המילולי, בעריכה ובנראות של חוות הדעת, בגודלן וצורתן של תמונות ומסמכים המוטמעים בחוות הדעת, בסדר הקפדני ובתוכן העשיר והמפורט.

צרו קשר עוד היום ואנו נסייע ונלווה אתכם בתהליך. חייגו: 054-2236022

דילוג לתוכן